Telefony:

Pogotowie ciepłownicze
tel. 993

Oddziały Obsługi Klienta: 
czynne poniedziałek-piątek godz. 8.00-15.00


Zakład Sieci Cieplnej                                                               Zakład Energetyki Cieplnej
os. Orła Białego 72a                                                                ul. Arciszewskiego 25a

Oddział Obsługi Klienta ZSC/01                                            Oddział Obsługi Klienta ZEC/01
os. Orła Białego 72a                                                                ul.Arciszewskiego 25a
tel. (61) 87 89 812                                                                     tel. (61) 86 26 065

Oddział Obsługi Klienta ZSC/02                                            Oddział Obsługi Klenta ZEC/02
ul. Gen. St. Maczka 16a                                                            ul. Arciszewskiego 25a
tel. (61) 84 86 993                                                                     tel. (61) 88 61 402

Oddział Obsługi Klienta ZSC/03
ul. Gen. St. Maczka 16a
tel. (61) 84 86 992

Oddział Obsługi Klienta ZSC/04
ul. Nad Potokiem 17a
tel. (61) 84 20 305
 

Centrala
tel.: (61) 86 13 300
fax: (61) 86 14 644